Ås Turlag fikk Paul Harris Certificate of Appreciation

Ås Turlag fikk utmerkelse for sin innsats for å bygge opp et allsidig og omfattende tilbud til kommunens innbyggere. Styreleder Guri Drottning Aarnes mottok utmerkelsen.

Ås Turlag 

Den Norske Turistforening, Oslo og Omegn har som en del av sine aktiviteter etablert lokale turlag. I deres aktivitetsområde er det til sammen 12 turlag. Etter forslag fra Breivolls Venner blant flere ble  Ås Turlag  stiftet i 2014. Turlaget er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Ås kommune. Ved årsskiftet 2017/2018 var antallet medlemmer 1.235. Turlaget hadde i 2018 hele 12 egne turledere. Turlagets formål er å gi barn, ungdom og voksne et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv.

Ås Turlag har vist et stort engasjement siden stiftelsen. De har ryddet og merket flere  turstier som  Tangenrunden, Åsrunden og tilsvarende i Fålemarka for å nevne noen. I Fålemarka alene er det ryddet, merket og skiltet et nett av stier på 25 km. Turprogrammet for 2020 viser i alt 25 turer gjennom vår, sommer og høstperioden. Herav 7 familieturer og 4 turer  kalt Kystmaraton. Mange bruker tilbudene som Ås Turlag har gitt muligheter til. I år hvor arbeidslivet er preget av permitteringer og hjemmekontor for mange, har tilbudene vært kjærkomne

Etter forslag og medvirkning fra Ås Turlag ble det i  2019 bygget flere steintrapper i Ås. Dette prosjektet var til erstatning for deler av kyststien som for mange var vanskelig tilgjenglig. Steintrappene ble bygget av sherpaer fra Nepal og har hele 278 steintrinn fordelt på 2 lange og flere korte trapper mellom Nebba og Sjødalstrand. Stiens totale lengde er  6 km. 

Nytt for 2020 er ”Kyststimaraton” som arrangeres i samarbeid med DNT og øvrige turlag i Follo. 

I 2015 ble Barnas Turlag, Ås etablert.  

Ås Turlag har siden stiftelsen i 2014 utvist stor aktivitet. Turlaget har på få år evnet å bygge opp et allsidig og omfattende tilbud til kommunens innbyggere med gode, positive og helse-givende opplevelser  knyttet til natur og friluftsliv. 

Med utgangspunkt i foranstående har styret i Ås Rotary Klubb  besluttet å tildele 

Ås Turlag Certificate of Appreciation 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kulturhuset, Seniorsenteret
Adresse: Moerveien 1
Postnummer: 1430
Sted: Ås
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...