Breivolls Venner fikk Certificate of Appreciation

Breivolls Venner fikk Paul Harris Certificate of Appreciation for sitt engasjement for å sørge for at Breivoll ble et tilbud til Åsbefolkningen. Styreleder Rikke Solgård tok imot prisen.

Breivolls Venner – forkortet begrunnelse

Breivolls Venner ble etablert i 2011. Bakgrunnen for dannelse av foreningen var et omfattende engasjement blant befolkningen i Ås kommune for å utvikle og sikre et driftsalternativ for Breivoll gård med tilhørende områder som kunne bli en fellesarena for allmennheten. 

Samme år som Breivolls Venner ble stiftet fremmet venneforeningen et såkalt innbyggerinitiativ overfor kommunen. Dette førte til at pågående forhandlinger mellom Ås kommune og daværende leietaker om fornyelse av leieavtalen mv midlertidig ble stilt i bero. Samtidig ble Breivolls Venner anmodet om å fremme forslag til alternative driftsalternativer for området. Breivolls Venner inviterte i den forbindelse flere aktuelle interessesenter til å komme med forslag.  For å velge ut det beste forslaget  ble det etablert en tverrpolitisk Ad-Hoc gruppe i kommunen som fikk i oppdrag å velge den beste løsningen. Valget falt på et forslag fremmet av DNT Oslo og Omegn

I april 2018 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Ås kommune og DNT Oslo og Omegn og 21. mai 2019 ble en endelig avtale undertegnet. Avtalen  gjelder for en periode på 35 år. Gjennom ulike aktivitetstilbud  ønsker DNT å skape naturopplevelser for livet og videre skal stedet  skal være et bidrag til å ivareta og videreføre vår kulturarv.

Gjennom de senere år, i påvente av en endelig avklaring, har Breivolls Venner på frivillig basis drevet Gårdskafe mv på Breivoll Gård. På samme måte som Turlagets sti- og løypenett er også områdene på Breivoll, særlig dette året, en kjærkommen friluftsarena for personer som rammes av permitteringer, har hjemmekontor mv.

 Etter 9 års arbeid og engasjement som pådrivere i denne saken har Breivolls Venner fått innfridd sine mål og intensjoner fra 2011 om å sikre  et driftsalternativ for Beivoll gård med tilhørende områder som i helhet kommer allmennheten  til gode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Med utgangspunkt i foranstående har styret i Ås Rotary Klubb  besluttet å tildele 

Breivolls Venner Certificate of Appreciation 

  

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kulturhuset, Seniorsenteret
Adresse: Moerveien 1
Postnummer: 1430
Sted: Ås
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...