Avduking av Tandbergstatuen - HÅP

I tilknytning til Ås Mart'n vil det bli høytidelig avduking av Tandbergstatuen HÅP klokken 13.00 lørdag 10. juni.
Vi regner med stort fremmøte.
Gå til Tanbergside her