KLUBBEN / KPM 2016-2017

                            ÅS ROTARY

KPM – Klubbens planer og mål 2016 -2017

President Gerd Hissingby

 

KPM er ment å sette hovedretning for klubbens virksomhet i de tre kommende år, og den skal være forenlig med Rotary Internationals strategi. Det forutsetter at klubben er kjent med RIs strategi som er gjengitt i håndboka og som er gjennomgått på PETS. Utarbeidet KPM må ha god forankring blant klubbens medlemmer, og innkommende presidenter må slutte opp om klubbens KPM som et styringsverktøy. Hensikten er blant annet å skape kontinuitet i klubbens virksomhet.

 

Utfylt KPM sendes DGE Johan Østby per e-post: j-oestby@online.no innen 1. mai 2016.

 

Klubbens navn og områdetilhørighet

(A – H):

 

Ås Rotary

Område E

Klubbens visjon:

 

 

 

«BETY NOE FOR ANDRE»

Langsiktige mål

1)   Medlemsutvikling

2)   Prosjekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Tilskudd til Rotary Foundation

 

1)      Målet er 50 medlemmer i Ås Rotary.

 

2)      Videreføre arbeidet med å vedlikeholde og utvikle sansehagen på Moertunet sykehjem.

 

Videreføre arbeidet med å vedlikeholde og utvikle turstiene, Syverud og Frydenhaug.

 

Påta oss å utvikle og vedlikeholde evt. ny sansehage i forbindelse med utbygging på Moertunet sykehjem. Ås Rotary er i kontakt med Ås kommune vedr. behov og tidsplan.

 

3)      Det er opp til innkommende president å utarbeide KPM og tilhørende budsjett. Innbetalingen til RF vil variere med presidentens/klubbens planer og mål for det aktuelle året.

 


 

Mål for året 2016 – 2017

1)   Medlemsutvikling

 

 

2)   Prosjekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)       Tilskudd til Rotary Foundation

      

 

1)      Medlemsutvikling, 1 netto økning i medlemsmassen, fra 47 medlemmer til 48 medlemmer.

 

2)      Fullføre arbeidet med å samle inn penger og reise skulptur av Odd Tandberg i Ås sentrum

 

Arbeide med internasjonalt vannprosjekt i Nepal med sikte på å fullføre prosjektet høsten 2017. Avslutning av prosjektet markeres ved at komiteen arrangerer tur til Nepal for klubbens medlemmer.

 

Videreføre salg av kortene til inntekt for Polio Pluss.

 

Forberede klubben på å ta imot en utvekslingsstudent til Norge i 2017/18. Planlegging av vertsfamilier skjer høsten 2016.

 

3)      Betale 26,5 USD pr. medlem over medlemskontingenten, og for øvrig frivillig betaling over autogiro. Klubben får større økonomisk handlingsrom for å gjennomføre planlagte lokale prosjekter.

 

Klubbens lokale prosjekter (tittel, innhold og varighet)

 

 

1)       Sansehagen på Moertunet sykehjem. Arbeidet er hagearbeid (plante, luke og vanne) Ingen prosjektslutt. Dette er løpende vedlikehold år etter år. Vi ønsker i år å utfordre komiteen til å lage et sosialt arrangement i sansehagen som inkluderer beboere, deres familie og klubbens medlemmer.

 

2)       Påta oss å utvikle og vedlikeholde evt. ny sansehage i forbindelse med utbygging på Moertunet sykehjem. Ås Rotary er i kontakt med Ås kommune vedr. behov og tidsplan.

 

3)       Turstiene på Frydenhaug og Syverud. Arbeidet består i kvisting, rydding, merking. Ingen prosjektslutt. Dette er løpende vedlikehold år etter år. Vi ønsker i år å utfordre komiteen til å lage et sosialt arrangement i forbindelse med turstiene for bygdas innbyggere, barnehager, asylmottaket eller andre.

 

 

4)       Skultur av Odd Tandberg i Ås sentrum. Arbeidet består i å samle inn penger (selge kunst og søke midler), kontakt med kunstneren og kontakt med kommunen. Prosjektet avsluttes med avdukning av skulpturen og en markering eks. «brostensball». Prosjektet er slutt når skulpturen er reist. Målet er ferdigstillelse i 2016/17.

 

5)       Markedsføre Ås Rotarys prosjekter på Ås Mart’n med egen stand m/ konkurranse, ballonger til barna, andre effekter mm.

 

Klubbutvikling:

a)      Viktig at vi har det hyggelig og morsomt sammen i klubben og viktig å gi noe tilbake til Ås-bygda !

b)      Fortsette arbeidet med levende hjemmesider for Ås Rotary.

c)      Kort «referat» fra klubbmøtene sendes til medlemmene etter hvert møte.

d)     Referat fra styremøtene sendes medlemmene etter hvert møte.

e)      Fortsatt fokus på medlemsutvikling. Målet er to medlemmer under 40 år. Vurdere halv medlemspris for unge medlemmer under 30 år om det blir aktuelt.

f)       Økt fokus på yrke. Under en 3 min. ble det etterlyst et «ungdomsmøte». Yrke er en kjerneverdi i Rotary som vi må ha mer fokus på. Programkomiteen får et særskilt ansvar, men andre tiltak kan komme utover høsten.

g)      Sende to ungdommer på RYLA i Halden.

h)      Distriktskonferansen H-16: Ønsker bred deltagelse fra klubbens medlemmer for å lære mer om Rotary og bli kjent med andre rotaryanere.

i)        Distriktssamlingen V-17 for ny president, sekretær og kasserer.

j)        Oppfordre alle medlemmer til å dra på Rotarykurs for å lære mer om Rotary og bli kjent med andre rotaryanere.

k)      Teatertur m/ middag på høsten 2016.

l)        Overnattingstur på våren 2017.

m)    Fortsatt markere medlemmenes jubileer med besøk og blomster.

n)      Dele ut 2-3 Paul Harris som tidligere år.

Klubbens internasjonale prosjekter

Ev samarbeid med andre klubber i prosjekter

 

1.      Vannprosjekt i Nepal.

 

Når man har kommet hit, har man vurdert og besluttet klubbens egenproduserte planer og mål for året 2016-2017. Dette er de aller viktigste målene for klubben. 

Likevel er det slik at Rotary International v/president John Germ også har tanker om hva klubbene bør sette seg som mål. Det er viktig at distriktene videreformidler dette til klubbene slik at alle er kjent med hvilke forventninger RI har til oss.

Nedenfor følger derfor en oppstilling av de mål som RI-president John Germ ønsker at klubbene i størst mulig grad skal oppfylle. Man kan alltid diskutere om de er rimelige, om de passer for norske forhold, eller om klubbene vil oppfatte dem så vanskelige at de velger å se bort fra de målene – eller til og med blir skremt av dem. John Germ er RI-president i 2016-2017, og alle verdens rotaryklubber skal få seg forelagt hans mål. Dersom man klarer å oppfylle de ti målene som man velger ut av alternativene nedenfor, vil klubben få et diplom fra RI – en såkalt Presidential citation. De to første målene nedenfor er imidlertid obligatoriske. 

Distriktet anbefaler å se nærmere på disse målene og prøve å oppfylle 10 av dem. Noen er enkle, andre er krevende.

 

 

RI-president John Germ setter 2 obligatoriske mål for klubben:

 

·         Skriv inn minst 10 mål i Rotary Club Central

·         Betal halvårsavgiften til RI i tide (januar og juli)

 

 

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal oppnå/motta «Presidential Citation», setter RI-president John Germ mål

for å beholde og rekruttere medlemmer i klubben.

Klubben må oppnå minst 2 av følgende mål:

 

Klubbens valg

Sørg for å oppgi og oppdatere alle medlemsdata i den norske databasen.

Kontroller at alle medlemsdata som er oppgitt My Rotary er nøyaktige ved å sjekke i Club & Member Data i Club Administration in My Rotary. Fra september kan du følge utviklingen mot klubbens oppsatte medlemsmål.

 

      JA

·         Klubber under 50 medlemmer må ha en netto tilvekst på minst 1 medlem

JA

·         Klubber over 50 medlemmer må ha en netto tilvekst på minst 2 medlemmer

 

·         Forbedre medlemstallet med minst 1 % fra foregående år, eller opprettholde antall medlemmer lik fjoråret

 

·         Klubber med 50 medlemmer eller færre må skaffe/få inn minst 2 nye medlemmer under 40 år

 

 

JA

Vi prøver !

 

·         Klubber med 51medlemmer eller flere må skaffe/få inn minst 4 nye medlemmer under 40 år

 

 

 

 

Alle nye medlemmer skal opprette medlemsprofil i My Rotary (rotary.org)

 

 

 

 

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal oppnå/motta «Presidential Citation», setter RI-president John Germ følgende mål for klubben angående The Rotary Foundation (TRF)

Klubben må oppnå minst 3 av følgende mål:

 

Klubbens valg

·         Støtte TRF med å gi et bidrag på minst $536

 

 

·         Støtte TRF med et samlet bidrag på minst $26,50 per medlem

    JA

·         Gi minst $2650 til Polio Plus til ære for TRFs hundreårsjubileum

 

·         Gi minst $100 per medlem til Annual Giving

 

·         Klubben skal totalt oppnå et bidrag til Foundation som er større enn bidraget for hvert av de siste fem årene (er summen av bidragene fra alle klubbens medlemmer med et minimum bidrag på $26,50 per medlem) til ære for Foundations hundreårsfeiring

 

·         Øke det totale antallet av Benefactors (velgjørere) og Bequest (legat) Society i klubben med minst 1

 

 


 

 

Ta i bruk nettverktøyet – Online tools

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal oppnå/motta «Presidential Citation», setter RI-presidenten mål for klubben.

Dette blir registrert når jobben er gjort på nettet og klubben må oppnå minst 2 av følgende mål

Klubbens valg

·         50 % av medlemmene må registrere seg (opprette profil i) My Rotary (rotary.org) og bruke tilgangen.  Aktiviteten registreres i loggen

 

·         Legge inn minst 1 sak i Rotary Showcase (rotary.org)

 

·         Legge inn minst 1 prosjekt som har behov for bistand i Rotary Ideas eller bidra til et prosjekt i Rotary Ideas

 

 

·         Minst 2 medlemmer må delta i diskusjonsgrupper i My Rotary

 

 

 

Humanitær tjeneste

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal oppnå/motta «Presidential Citation», ber RI-presidenten klubben oppfylle minst 3 av de følgende mål:

 

Klubbens valg

 

·         Sponse/støtte minst 1 Rotary Community Corps (RCC) for å øke samfunnsengasjement og for å sikre bærekraftighet. (RCC er en gruppe frivillige ikke-Rotarianere som under ledelse av Rotaryklubben gjør samfunnstjeneste)

 

 

·         Minst 1 klubbmedlem må være knyttet til en RI-registrert Rotary Action Group (www.rotary.org/actiongroups).

 

Rapporter i Rotary Club Central

 

·         Samarbeide med Foundation ved å sponse/støtte minst et prosjekt som er støttet av enten et Global Grant eller et District Grant

Merk! Klubben din kan kontakte distriktet for å klarlegge om det er registret i kostnadsplanen som et GG eller et DG i distriktets søknad for 2016 -17

JA

Vannprosjekt i Nepal, skultur-prosjektet,

evt. ny sansehage

·         Et klubbmedlem må delta i Rotary Foundation kurs.

Dette skal rapporteres i Rotary Club Central

 

 

·         Gjennomfør et prosjekt med en av Rotarys samarbeidspartnere

Merk! Rotary har flere partnere som samarbeider med klubber i prosjekter. Se en oppdatert liste over samarbeidspartnere på www.rotary.org/partners 

Rapporter i Rotary Club Central

 

 

·         Etabler et samarbeid og gjennomfør et prosjekt med ett eller flere selskaper, myndigheter eller ikke-statlige organisasjoner

 

JA

Skulptur-

prosjektet

·         Utvid/forbedre et prosjekts ramme og synlighet ved å samarbeide med minst fem klubber i regionen.

Rapporter i Rotary Club Central

 

 

 

 


 

Nye generasjoner/Ungdomstjeneste

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal oppnå/motta «Presidential Citation», ber RI-presidenten klubben oppfylle minst 3 av følgende mål:

 

Klubbens valg

Har klubben din en Rotaract- eller Interact-klubb må denne sertifiseres hos Rotary Internasjonal. For å sikre at din klubb status som sponsor eller medsponsor er registrert, må klubbens president bekrefte dette i Rotary Club Central. Ved avvik må rotaract@rotary.org eller interact@rotary.org kontaktes.

 

·         Løpende støtte til en Rotaract-klubb

 

 

·         Løpende støtte en Rotaract-klubb i området/distriktet alene eller sammen med andre klubber

 

·         Løpende støtte eller sponse en Interact-klubb

 

 

·         Et klubbmedlem skal være mentor for en Rotaract- eller en Interact-klubb.

Rapporter i Rotary Club Central

 

 

·         Involver Rotaractere eller Interactere i klubbens prosjekter og arrangementer

Rapporter i Rotary Club Central

 

 

·         Støtte eller være vertsklubb for minst en utvekslingsstudent (YE)

Rapporter i Rotary Club Central

     JA

·         Støtt/ spons en RYLA-deltaker

Rapporter i Rotary Club Central

 

JA,

to ungdommer

 

 

Public Image

For at klubben ved utgangen av Rotary-året skal oppnå/motta «Presidential Citation», ber RI-presidenten klubben oppfylle minst 1 av følgende mål:

Klubbens valg

·         Gjennomføre et arrangement for å informere lokalsamfunnet om Rotary og The Rotary Foundations hundreårsjubileum.

Rapporter i Rotary Club Central

 

 

·         Få et eller flere lokale medier til å dekke et spesielt klubbprosjekt.

Rapporter i Rotary Club Central

 

      JA

 

Skulpturprosjekt og

Nepalprosjekt

·         Involvere et eller flere lokale medier til å dekke et arrangement i klubben, et godt klubbprosjekt eller en pengeinnsamling.

Rapporter i Rotary Club Central

 

JA

Sosiale arrangementer i sansehagen og på turstiene

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kulturhuset, Seniorsenteret
Adresse: Moerveien 1
Postnummer: 1430
Sted: Ås
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:15:00
Møtespråk: no

Avduking av Tanbergstatuen - HÅP
10. jun. 2017, 13.00

Endelig kan vi avduke den flotte statuen laget av ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...